Geen woorden maar daden

Tikamoon schenkt 1% van zijn omzet op alle FSC®-gecertificeerde producten aan door 1% for the Planet® goedgekeurde organisaties.

1. Voor Tikamoon is de urgentie om te handelen duidelijk

De grenzen van de planeet bepalen de ecologische drempels die niet overschreden mogen worden, denk aan de klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit. Helaas zijn een groot aantal van deze grenzen al overschreden of in het gedrang gekomen. De urgentie is duidelijk.

Als deze grenzen eenmaal zijn overschreden, dan komt het wankele evenwicht van onze planeet in gevaar

Bij Tikamoon zijn we er al jaren van overtuigd, en daarom hebben we ook al diverse acties opgezet. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: de vermindering van de hoeveelheid gebruikte grondstoffen voor onze meubels, de verlaging van onze CO2-voetafdruk voor ons transport, en de uitbreiding van ons aanbod met FSC®-gecertificeerde producten.

Om ernstige consequenties te voorkomen, is het van groot belang om milieuvriendelijke praktijken te implementeren, het behoud van ecosystemen te bevorderen en onze consumptiemodellen te heroverwegen. Onze betrokkenheid is ook terug te zien in de ontwikkeling van onze meubels, zodat ze wel 100 jaar meegaan. Maar ook in de keuze van massief hout, zodat ze optimaal gerepareerd kunnen worden waardoor u "Minder vaak koopt".

We zijn niet perfect, maar we stellen alles in staat om zoveel mogelijk te bereiken, vooral op het gebied van het behoud van een gezondere planeet voor huidige en toekomstige generaties.

Het assortiment met FSC®-gecertificeerde producten vertegenwoordigt meer dan 5% van ons meubelaanbod van massief hout.

Meubles livrés montés

2. Tikamoon, onze strategie voor duurzame ontwikkeling 

Bij Tikamoon zijn we ervan overtuigd dat wij als bedrijf een steentje bij kunnen dragen. De toekomst van de planeet hangt af van onze collectieve capaciteit om nu te handelen. In 2021 hebben we deelgenomen aan de Convention des Entreprises pour le Climat, een impuls die heeft geleid tot het bewandelen van het pad van een regeneratieve organisatie.

In het kader van Tikagreen, onze strategie voor duurzame ontwikkeling, organiseren we verschillende projecten en acties die leiden tot een vermindering van de impact van onze activiteiten op het milieu.

Het is een strategie, opgericht in 2019, die we elk jaar verder ontwikkelen op basis van de uitdagingen waar we op dat moment mee te maken hebben. Bij deze strategie staat de transparantie naar onze klanten centraal. We willen ze begeleiden en onze waarden en ondernomen acties verder aan hen uitleggen. Dit doen we met name via de weergave van onze resultaten van onze Analyses van herbruikbare producten (cycle de vie), evenals de 'éco-note', een intern noteringssysteem, bestaande uit 6 criteria, ontworpen om onze klanten vergelijkingsmateriaal te bieden en om te zorgen dat zij zo (milieu)bewust mogelijk kiezen voor een product.
Door onze deelname aan 1% for the Planet® met ons assortiment FSC®-gecertificeerde producten, voegen we een 7e criterium toe aan éco-notes 4 feuilles. We geven hierin aan dat 1% van de omzet gelieerd aan dit product geschonken wordt aan een project ter behoud en herstel van de bossen.

3. Onze betrokkenheid concretiseren en onderdeel uitmaken van een collectief dat handelt ter behoeve van milieubescherming

Naast deze acties geven we al jaren de voorkeur aan het schenken van onze producten in plaats van het vernietigen ervan. We hebben onder andere een samenwerking ontwikkeld met de Banque Solidaire de L'Equipement, die al jaren geleid wordt door Emmaus Défi.

We doen ook rechtstreekse financiële donaties aan goede doelen. Bijvoorbeeld bij het WWF in het kader van ons lidmaatschap bij de Club Entreprendre pour la Planète (ondernemen voor de planeet). Zo steunen we diverse projecten die door het WWF worden georganiseerd.

Dit is de reden dat we naast al onze andere acties vanaf 1 april 2024 toezeggen dat we 1% van onze omzet voortkomend uit onze FSC®-gecertificeerde producten schenken aan projecten die het milieu beschermen en herstellen. Op basis van onze waardeketen steunen we projecten die zich bezighouden met de bescherming en het herstel van ecosystemen in bossen.

Met grote trots onderschrijven we de waarden die de organisatie 1% for the Planet® uitdraagt en steunen we het collectief van bedrijven en particulieren waaruit het bestaat.

Deze betrokkenheid illustreert onze visie: "geen woorden maar daden". Lid worden van 1% for the Planet® om actief deel te nemen aan de noodzakelijke veranderingen voor een duurzamere toekomst.

Tronc d'arbre
Meubles livrés montés

4. - Wat is 1% for the Planet®?

Het collectief 1% for the Planet® is een goededoelenorganisatie die in 2002 door Yvon Chouinard en Craig Mathews is opgericht in de Verenigde Staten. Yvon Chouinard is oprichter en eigenaar van Patagonia, en Craig Mathews is voormalig eigenaar van Blue Ribbon Flies.

De missie van 1% for the Planet® is het vergroten van de liefde voor de natuur en de impact van de acties die geleid worden door de milieu-organisaties door het zoeken naar financiering te vergemakkelijken

Door de filosofie van 1% for the Planet® te integreren, dragen de leden van deze samenwerking actief bij aan de opbouw van een duurzamere toekomst. Elke deelnemer wordt ook een changemanager die blijk geeft van een duidelijke verantwoordelijkheid voor milieu en maatschappij. Het ingezamelde geld wordt toegekend aan diverse goede doelen, van het behoud van natuurlijke ecosystemen tot de bevordering van hernieuwbare energie.

6000
eden wereldwijd
1200
bedrijven in Frankrijk
91
landen

FSC® Licentiecode: FSC-C143349